Skip to main content

veiligheid tijdens het zomerkamp

Vertrouwenspersoon

Naast de fysieke zorgen zijn er soms ook mensen die op een andere manier ondersteuning nodig hebben. Deelnemers die ergens mee zitten en dit even willen bespreken, zijn welkom bij de vertrouwenspersoon. Wij zijn geen zorgprofessionals. Mocht de situatie dusdanig zijn dat het programma in het geding komt, dan kan de vertrouwenspersoon ervoor kiezen de deelnemer op te laten halen.

Bedrijfshulpverlening

Zoals elke professionele organisatie, beschikt MusicalCamp over een team van BHV’ers. Deze zijn tijdens de gehele week scherp op de veiligheid. Waar nodig plakken ze een pleister of gaan met een deelnemer naar de dokter. Bij aankomst op kamp loopt het gehele team een ronde over het terrein om de brandmelders te controleren, de blusapparatuur te controleren en nemen we onze verbandtrommel door. Daarnaast maken we een eerste taakverdeling bij calamiteiten. Bij aanvang van het kamp voor de deelnemers geven we tevens instructies voor het geval er een calamiteit is.

Veiligheidsplan

Sinds 2012 beschikt MusicalCamp over een officieel opgesteld veiligheidsplan dat jaarlijks wordt geüpdatet. Dit veiligheidsplan, opgesteld door Arbo Begeleiding Stam, analyseert de grootste risico’s van het terrein en de organisatie. Daarnaast geeft het inzicht hoe we deze risico’s kunnen tackelen of hoe we dienen te handelen wanneer een dergelijk scenario uitkomt. Gelukkig hebben we het veiligheidsplan nooit in werking hoeven te stellen.

 

Ik heb een SUPER tijd gehad op MusicalCamp, een tijd om nooit te vergeten. Of ik volgend jaar kom? Zeker weten!

Holly van Zoggel, speelde in tal van professionele musicals.